Образац за писану припрему

Наставни предмет ___________________________________________

Разред  _____   ред. бр. наст. теме  _____   ред. бр. наст. јединице  _____

Наставна тема  ________________________________________________

Наставна јединица  _____________________________________________

Тип часа  __________________________________

Циљ часа  _____________________________________________________

Задаци часа  ____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Облик рада  _____________________________________________________

Методе рада  _____________________________________________________

Наставна средства  _________________________________________________

Корелација са дугим предметима  _______________________________________

Образовни стандарди  ________________________________________________

Наставни исходи  ____________________________________________________

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: