2013/2014

ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.ГОД.

Име и презиме: Рамона Ручнов

Назив и седиште установе: ООШ ,,Владислав Рибникар”, Београд

Звање: професор разредне наставе

Последњи завршени ниво образовања: факултет – 7. степен образовања

 ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ

 У току школске 2013/2014. године планирам стручно усавршавање у ООШ ,,Владислав Рибникар” учешћем у следећим активности:

 Извођење угледног часа (са припремом, анализом и дискусијом); приоритет 4 и 6, компетенције 1 и 2 – 3 бода

Присуствовање часовима (са анализом и дискусијом); приоритет 4 и 6, компетенције 1 и 2 – 12 бодова

Обука за рад у дигиталном кабинету; приоритет 8, компетенција 2 – 2 бода

Излагање на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручниг усавршавања или други облик усавршавања и друго (са анализом и дискусијом); приоритети и кoпмпетенције зависе од теме излагања – 8 бодова

Присуство излагањима (са анализом и дискусијом) – до 10 бодова

Презентација образовних стандарда и повезаности стандарда са наставним процесом, начином провере знања, оцењивањем ученицима и родитељима; један родитељски састанак на почетку школске године биће посвећен стандардима,у виду усмене и писане форме обавештења родитељима, који ће бити упућени на одговарајуће сајтове; (приоритети 5, 6 и 7, компетенције 2, 3 и 4) – 4 бода

Анализа резултата ученика и мере за унапређење наставе у оквиру Стручног или Одељенског већа ; (приоритети 5 и 6, компетенције 2 и 3) – 4 бода

Корелација са другим предметима; (приоритети 5 и 6, компетенције 2, 3 и 4) – 2 бода

 ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ

У периоду од школске 2009/2010. године до 31. августа 2013. године остварила сам 192 бода.

У току школске 2013/2014. године планирам да присуствујем следећим семинарима:

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Р.БР.

НАЗИВ СЕМИНАРА

ПРИОРИТЕТИ

ТРАЈАЊЕ

ЦЕНА

К1

906

Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-васпитној установи

6, 7

2 дана (16 бодова)

К2

493

Савремене методе наставе и наставни материјали

6, 8

2 дана (16 бодова)

1800,оо

К3

107

Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем, групом и процесом учења

4, 6

3 дана (18 бодова)

К4

165

Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника

4

2 дана (16 бодова)

1800,оо

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: