Radna biografija

Curriculum Vitae

Ramona Ručnov
E-mail: joujouyu@yahoo.com

RADNO ISKUSTVO

 • OOŠ “Vladislav Ribnikar”, Beograd
  Radno mesto: učitelj u nastavi
 • rad u Dečjem savezu SO Vračar
 • predavanje predmeta građansko vaspitanje
 • izdavanje učeničkih dnevnika “Sećanja i pamćenja” (1998) i “Dnevnik jednog odeljenja” (2002)
 • profesionalno usavršavanje na mnogobrojnim seminarima
  • Obrazovanje za demokratiju i građansko društvo I, II i IV, 2003
  • Program za unapređenje saobraćajnog obrazovanja učitelja beogradskih osnovnih škola, I ~ 17. maj 2003 i II ~ 19. oktobar 2003, 8 časova
  • Podrška u vođenju dnevnika evidencije obrazovno – vaspitnog ocenjivanja u prvom razredu osnovne škole, 13. decembar 2003, 6 časova
  • Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u razrednoj nastavi, 29. januar 2006, 8 časova
  • Savremene metode i novi pristupi nastavi matematike u osnovnoj školi, 7. april 2009, 24 časova
  • Razvoj elektronskog učenja, 2009
  • Obrazovanje na prvom mestu, Smederevo, 11. septembar 2011, 8 časova
  • Korak ka kulturi: Secesija, Beč, 5. novembar 2011, 24 časa
  • Praksa i propisi, 10. decembar 2011, 8 časova
  • Blog, twitter i facebook u nastavi, 3. novembar 2012, 24 časa
  • Korak ka kulturi: Prag, 24 časa
  • Nastava u oblaku, 16. januar 2013, 24 časa
  • Pravopis srpskoga jezika, radionica
  • Ocenjivanje učenika, 22. januar 2013, 8 časova
  • Čas odeljenskog starešine, mart 2013, 24 časa
  • Dobra priprema za čas – uspešan čas, april 2013, 24 časa
  • Disleksija i disgrafija u redovnoj nastavi , predavanje, juni 2013
 • član školskog Tima za samorazvoj
 • 1996 – 1997 OŠ “Ivan Milutinović”, Beograd
  Radno mesto: učitelj u nastavi
 • 1995 – 1996 OŠ “Stevan Sinđelić”, Beograd
  Radno mesto: učitelj u boravku
  o rad na dečjem listu “Vitez Koja”

OBRAZOVANJE

 • Master studije: Filozofski fakultet, ACIMSI ~ menadžment u obrazovanju (upis: 6.XI 2012, master rad u pripremi: Obrazovanje kao društveni kapital)
 • Profesor razredne nastave (2005), Učiteljski fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu
 • Nastavnik razredne nastave (1993), Pedagoška akademija za obrazovanje nastavnika razredne nastave, Beograd
 • Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za slavistiku, odsek za ruski jezik i književnost

UČEŠĆE NA KONFERENCIJAMA

 • Učestvovala sam na promociji knjige „Put“ Lj. Čolić, bivše ministarke prosvete.
 • Na konferenciji pod nazivom „Zdravstveno vaspitanje u savremenoj osnovnoj školi“, održanoj na Učiteljskom fakultetu u Somboru 2008. godine, izložila sam referat „Zdravstveno vaspitanje kao interdisciplinarni predmet”, kao i program za predmet „zdravstveno vaspitanje“ za celokupno osmogodišnje školovanje.
 • Na naučnom skupu održanom na Učiteljskom fakultetu u Beogradu 2009. godine pod nazivom „Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – vrednovanje“ izložila sam rad „Upravljanje sopstvenim profesionalnim usavršavanjem“,  čije su ideje kasnije iskorišćene u reformi školstva.
 • Na VIII Vukovom pedagoškom saboru u Loznici 2010. godine izložila sam referat pod nazivom “Kreativno stvaralaštvo učitelja kao imperativ modernog školstva“.

UČEŠĆE U MEDIJIMA

 • U emisiji “Uviđaj” na RTS-u učestvovala sam u razgovoru na temu „Zavisnost od interneta“ kod đaka osnovne škole.
 • U listu “Politika” od 28.12.2010. godine dala sam izveštaj o nastavnom Programu za sve predmete u vezi sa proslavom Nove godine.
 • U listu “Politika” od 25. III 2012. godine govorim o upisu đaka u prvi razred osnovne škole. Autor teksta Sandra Gucijan.
 • U serijalu “Balkanskom ulicom” govorim o radu sa učenicima na temu “Olimpijci i njihovi učitelji”, a povodom gostovanja moje učenice Milice Mandić pri povratku iz Londona sa zlatnim odličjem.
 • Javno obraćanje povodom otvaranja renoviranog Cvetnog trga na Vračaru, TV B92
 • U listu “Politika” od 30. I 2013. godine dala sam intervju novinarki Sandri Gucijan, pod nazivom “Zaboravljeni čas odeljenskog starešine”, u kojem je bilo reči o savremenoj ulozi i funkcijama razrednog starešine u osnovnim školama, o čemu sam napisala rad na master studijama.
 • U listu “Prosvetni pregled” od 21. III 2013. godine dala sam intervju novinarki Mili Vuković, pod nazivom “Portfolio za samopoštovanje”, u kojem je bilo reči o savremenim tehnikama rada i ocenjivanja u školi, sa posebnim osvrtom na portfolio.

POZNAVANJE JEZIKA

 • Ruski jezik (pisanje – odlično, čitanje – odlično, govor – odličan)
 • Engleski jezik (pasivno)
 • Poljski jezik (pisanje – odlično, čitanje – odlično, govor – srednje

RAD NA RAČUNARU

 • MS Office, Power Point

LIČNE OSOBINE

 • Vredna, odgovorna, obrazovana, uporna, ambiciozna, kreativna.
 • Odlikuje me inicijativnost i sposobnost rada u timu. Aktivna sam i imam težnju za stalnim učenjem i usavršavanjem.

 

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: