Zadaci za takmičenje iz matematike za 4. razred (treći deo)

ZADACI ZA TAKMIČENJE

 

Napomene: *Zadaci se rade po ‘koracima’. Pokušaj da ih slediš.

Read the rest of this entry

Advertisements

Zadaci za takmičenje iz matematike za 4. razred (drugi deo)

Zadaci za dodatnu nastavu

Read the rest of this entry

Zadaci za takmičenje iz matematike za 4. razred

I Površina pravougaonika i kvadrata

  1. Obim pravougaonika je 66cm. Razlika dužina stranica je 11cm. Kolika je površina tog pravougaonika?
  2. Obim pravougaonika je 72cm. Kolika mu je površina ako mu je dužina dva puta veća od širine?
  3. Read the rest of this entry

Biti učenik je privilegija

Mnogi misle da je sedeti u klupi status podređene osobe, a da onaj koji stoji za katedrom ima nepobitne ingerencije. Da bi predavač stajao na tom mestu i on je prethodno morao da bude đak. Bio je u prilici da prima informacije, da širi svoje znanje. Kako znanje nije nebitna stavka u životu, već činjenica koja nas čini velikim, biti učenik je privilegija. Učenik je u prilici da svakoga dana bogati svoja saznanja, koja će primeniti u svakodnevnom životu.

Read the rest of this entry

Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija