Родитељи о учитељици

Поштовани,

На основу сарадње са учитељицом Рамоном Ручнов, која траје већ три и по године, као представник одељења IV/6 ООШ “Владислав Рибникар“ у Савету родитеља, али и у своје лично име, желим да изразим задовољство педагошким радом и васпитно-образовним методама, које учитељица користи у раду са њеним ученицима.

Учитељица Рамона је током свих ових година врло успешно, стручно и пожртвовано водила одељење IV/6. Од првог дана успоставила је директан и фер однос према сваком ученику.

Јасно им је представила која су њена очекивања од њих и становила вредносни систем, који сматрамо врло корисним, исправним, а посебно мотивационим за нашу децу. Од деце је увек тражила да буду дисциплиновани, амбициозни и да развијају отворене и коректне односе унутар одељења, уважавајући различитости сваког другара понаособ.

Квалитет учитељице Рамоне огледа се у томе, да је у стању да сваком ученику посвети пажњу, јасно и гласно укаже на врлине и на дискретан начин укаже како ученику тако и његовим родитељима на све области које траже додатни напор, како би се постигао жељени циљ.

Једна од њених великих врлина као педагога је консистентан приступ невезано од материје у питању или тренутног расположењ. Желим такође да нагласим да је Рамона учинила напоре на проширењу знања и хоризонта наше деце кроз не ретке посете разним институцијама од културног значаја, попут Народне библиотеке Србије.

Оно што се уочава током свих ових година праћења рада учитељице Рамоне је и посвећеностњеном стручном усавршавању, које врло успешно примењује у раду са нашом децом.

У односу на наставни план, сматрамо да је учитељица Рамона спроводила у целости, обраћајући додатну пажњу на области, које су због комплексности захтевале додатни рад и труд. Ученике, који су заостајали у одређеним предметима, упућивала је на додатни рад; а оне, који су показали изузетност, охрабривала да учествују на такмичењима, и тиме развију такмичарски дух и пробуде знање. Учитељица Рамона је у сваком погледу развила мотивациони систем у раду са ученицима.

У погледу оцењивања рада ученика сви смо врло сложни да је приступ фер и консистентан.

Пуног срца подржавамо Рамону Ручнов за Светосавску награду. Сматрамо да је реч о особи са натпросечним резултатима у примени наставног плана, изузетним људским вредностима и педагошким способностима.

 

С поштовањем,

 

Јасмина Мацура

Представник у Савету родитеља одељења IV/6 ООШ “Владислав Рибникар“ у Београду

 

У Београду, 25. децембар 2013. године

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: