Orjentacija u prostoru i reljef

Орјентација у простору. Рељеф

 1. Главне стране света су:  __________________________________ .
 2. У природи се можемо орјентисати помоћу: __________________ _______________________________________________________ .
 3. Место са којег посматрамо терен и орјентишемо се назива се ______________, а простор који се види ____________________ .
 4. Компас је справа: а) за мерење времена,

б) за мерење температуре,

в) којом одређујемо стране света.

 1. У селу се можемо орјентисати према _______________________ , а у граду према _________________________________________ .
 2. План насеља је __________________________________________ .
 3. Сваки квадрат на плану насеља означен је: а) бројем,

б) словом,

в) бројем и словом.

 1. У књизи на плану Београда пронађи шта се све налази у квадрату Г3.Одреди у ком квадрату се налазе: Калемегдан ____ , храм Св. Саве ____ и Ботаничка Башта ____ .
 2. Рељеф представља _______________________________________ .
 3.  Облици рељефа могу бити: _______________________________ .
 4.  Какав рељеф преовлађује у твом крају? _____________________
 5. Нацртај планину и одреди њене делове.

 

 1.  Најниже узвишење је __________________; брег се простире до _____ метара; ________________ је узвишење до 500 метара; планина је __________________ преко 500 метара.
 2.  Објекти на карти су приказани помоћу: _____________________

__________________________________________________________ .

 1.  Прикажи како су на географској карти приказани:

 

*насељена места _____________         *узвишења ____________

*путеви ____________       *равнице ____________

*реке ____________

 

 

 

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: