Шта знам о природи

1. Природа је _________________________________________________.

2. Природа може бити (заокружи тачан одговор):

мртва                             жива                     весела

тужна                   шарена                нежива

3. Повежи линијом појмове:

жива природа                                  нежива природа

*                                                       *

вода    ваздух     човек     земљиште           биљке     Сунце     животиње

4. Вода је ____________________________________________________.

5. При промени температуре вода мења ______________, које може бити: ________________, ________________, _________________.

6. Испред облика воде упиши одговарајући број:

киша __                                  1. чврсто стање

снег __

облак __

водена пара __                       2. течно стање

иње __

слана __

магла __                                 3. гасовито стање

лед __

град __

7. Повежи линијом појмове и њихова објашњења:

кондензација *              * прелазак воде из течног у чврсто стање

испаравање *                * прелазак воде из гасовитог у течно стање

смрзавање *                  * прелазак воде из течног у гасовито стање

8. Вода биљкама служи за _______________________________________.

9. Наведи места где се налази ваздух. _____________________________.

10. Када се ваздух загреје, постаје ____________ и одлази ___________.

11. У ваздуху се налазе: ________________________________________.

12. Зашто је потребно да се у просторији држе биљке?

13. Сунчева светлост је биљкама важна за _________________________.

14. Наведи по један пример за везу између: живе и неживе природе, неживе и неживе природе, живе и живе природе.

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: