Upravni govor

Upravni govor

1. Prepiši rečenice:

Marko je rekao: “Ja ću obrisati tablu.“

“Ja ću otvoriti prozor“, rekla je Jelena.

“Kako je to lepo“, smešila se učiteljica, “kad učiteljica ima vredne đake.“

2. Napiši rečenice u sva tri oblika upravnog govora:

a) Baka je rekla: “Nemoj da zakasniš u školu.“

b) “Doći ću danas kod tebe“, rekla je Ivana.

c) “Veoma je zanimljivo“, uzviknu Andrija, “kako razmišljaš o prirodi.“

3. Rečenice u neupravnom govoru napiši u sva tri oblika upravnog govora:

* Nikola je rekao da će ići u pozorište.

* Mama je upitala Jovanu kuda je krenula.

*  Sofija je saopštila baki da ide u knjižaru.

* Redari su zamolili učiteljicu da im nabavi novi sunđer i krede.

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: