Pridevi

Pridevi

1. Napiši što više prideva uz imenice:

kuća ___________________________________________________________________

usne ___________________________________________________________________

nebo ___________________________________________________________________

sunce __________________________________________________________________

drveće _________________________________________________________________

šuma ___________________________________________________________________

livada __________________________________________________________________

potok __________________________________________________________________

park ___________________________________________________________________

2. Pored datih prideva napiši prideve suprotnog značenja:

mali ~ _______________                               brz ~ ____________________

hladan ~ ________________                         lep ~ ____________________

visok ~ ________________                           svetao ~ ____________________

vredan ~ ________________                         zdrav ~ ____________________

3. Od datih imenica izvedi prideve:

Dejan ________________                  Niš _________________

Uroš __________________               Beograd ________________

Ani __________________                 Kraljevo __________________

4. Dopuni rečenice:

Sedeli smo na ________________ obali i posmatrali _________________ ribare.

(Dunav)                                                  (Zemun)

Upoznali smo ________________ sestru na ____________________ rođendanu.

(Teodora)                                     (Alisinom)

Takmičili su se učenici ______________, ______________ i ____________ škola

(Šabac)            (Valjevo)              (Leskovac)

5. Odredi rod i broj prideva u sledećim rečenicama:

Bio je lep i sunčan dan.

Vesela ptičica je doletela na oronuli prozor.

Malo dvorište je mirisalo na sveže ljubičice.

6. Dopuni rečenice pridevima:

Ležala sam na _______________, ________________ travi i posmatrala _____________, ______________ nebo. Sunce je obasjavalo _________________ glavice ________________ livadskog cveća. Na jedan _______________ cvet je sleteo ____________ __________________ leptir. Bio je to _______________ leptirić, _____________ krila sa ________________ tačkama. Obradovala sam se ______________ leptiru i htela da mu se približim. Ali, taj _________________ vragolan je brzo nestao!

7. Podvuci slikovite opise:

Bele rade liče na mnogobrojne zvezde rasute po šarenom tepihu. Tihi povetarac nežno miluje moje obraze. Taj nestašni vragolan ljulja bujne, mirisne krošnje drveća. Breza u svojoj svečanoj haljinici igra u njegovom ritmu. Zlatni sunčevi zraci se stidljivo probijaju do novih frizura šumskih lepotica. Samo poneki zračak uspe da dotakne blistave kapi rose. Livada oko mene miriše od raznobojnog cveća, koje danju podiže svoje latice, a noću ih zatvara. Posle zimskog sna šuma se probudila i oživela. Svi smo očarani veselim cvrkutom ptica! Svuda se čuje zujanje vrednih pčela.

8. Podvuci prideve:

Sašiću ti šarenu haljinu punu žutih, crvenih, belih i plavih tačkica.

On posla račiće da nabave materijal potreban za riblje haljine: rečnog bisera, svetlucavog sedefa, šarenog, sitnog peska.

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: