Opisni pridevi

Opisni pridevi

  1. Zaokruži opisne prideve: strašna, kikiriki, skitati, žuto, jede, pismo, veliki, nežan.
  1. Spoji linijama poređenja:

Lukav kao                   puž.

Gladan kao                  pčela.

Vredan kao                 lisica.

Spor kao                      mrav.

Pametan kao                pas.

Veran kao                    vuk.

  1. Nacrtaj puža i vetar. Napiši ispod svake slike odgovarajući pridev.

 

 

  1. Podvuci opisne prideve u tekstu:

U gustu zimzelenu šumu došla je zima. Krupne pahulje padaju po zelenim   granama.

Snažan vetar fijuče oko visokih krošnji.

  1. Dopuni tekst pridevima:

Na _______________ livadi pasu _________________ jaganjci. Čuva ih _______________ čobanin. Pored njih je ________________ pas. U blizini se nalazi _______________ potok, a pokraj njega _______________, _______________ vrba.

  1. Poveži imenice i prideve, pazeći na rod:

mali                 dugme

malo                olovka

mala                 sto

  1. Popuni tablicu:
JEDNINA MNOŽINA
beli zec  
zli vuk  
veliki čovek  
poslednji metak  

 

  1. Sastavi rečenice od datih izraza:

* stara kuća ___________________________________________________.

* brzi zec _____________________________________________________.

* beli oblaci ___________________________________________________.

Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: