Imenice

Imenice

1. Podvuci imenice u tekstu:

Šumska priča

                                    U šumi je sve mirno. Šumar Jova šeta stazama.

On zna svako drvo, cvet i potok. Od njega ne beže ptice i veverice.

2. Prepiši rečenicu u množini:

Napisaću pesmu o malom slonu, koji se divio žutom balonu.

3. Pronađi i precrtaj reč, koja ne pripada datom skupu:

* alat, majstori, kapa, točkovi

* korpe, baka, jabuke, jagnje

* oko, odela, saqtovi, nebo

4. Razvrstaj date imenice: Margita, drugarica, škola, Tisa, Zrenjanin, pismo.   

ZAJEDNIČKE IMENICE VLASTITE IMENICE

5. Odredi rod i broj imenica:

peć ________________________

mače _______________________

jastuci ______________________

6. Napiši reči koje mogu da zamene značenje datim imenicama:

budilnik _____________________

tašna ________________________

kuća ________________________

lekar ________________________

7. Promeni prvo slovo u reči tako da zajedničku imenicu pretvoriš u vlastitu:

bara _______________          jaja ________________          čaša ______________

mačak ________________     bina ________________

8. Sastavi rečenicu u kojoj će subjekat biti vlastita imenica.

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: