Богатство речи

 • Од једне речи састави више нових речи:
  • ЛИСТ ________________________________________________
  • РАД    ________________________________________________
  • ЧАС    ________________________________________________
  • КЊИГА ______________________________________________
 • Од имена предмета направи имена бића:
  • СТО ________________
  • ВОЗ ________________
  • СЛИКА _____________
  • ОЏАК ______________
  • ОБУЋА _____________
  • САТ ________________
 • Замени места словима, тако да добијеш нову реч:

САТ ______________        СИТА _________________

ЈАМА _________________           ВАТРА __________________

ОМОТ ___________________      ГРУПА __________________

 • У овим речима су скривена имена животиња. Пронађи их и подвуци.

МИША ________________              РИСТА ____________________

ВУКОВИЋ _____________             НАСЛОНИО __________________

КОМПАС ______________             ВОЗ ____________

 • Напиши речи, које значе нешто умањено:
  • КУЋА ____________________
  • ПУТ ______________________
  • ЦВЕТ _____________________
  • ПУЖ _____________________
 • Напиши речи супротног значења:
  • ВИСОКО ____________________
  • ДАЛЕКО ____________________
  • ТОПЛО _____________________
  • СРЕЋНО ____________________
 •  Спој дате речи и напиши реч која од њих настаје:

                                    ТВРДА + ГЛАВА = ТВРДОГЛАВА

                                    БРЗА + НОГА = ____________________________

                                    ЛЕВА + РУКА = ___________________________

                                    ЛАКО + МИСЛИ = _________________________

                                    ДУБОК + УМ = _____________________________

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: