Правопис (план)

Писање великог слова:

  1. Лична имена, презимена, надимци
  2. Називи насеља
  3. Називи улица и тргова
  4. Једночлани и вишечлани географски називи
  5. Имена народа
  6. Имена празника
  7. Наслови књига, прича, часописа
  8. Посебна имена животиња

Коришћење интерпункцијских знакова: тачка, упитник, узвичник, зарез, знаци навода.

Писање одричне речце ЛИ уз: именице, придеве, глаголе.

Писање упитне релце ЛИ.

Скраћенице,

Писање датума, заграде.

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: