Sabiranje i oduzimanje trocifrenog i jednocifrenog broja

Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја

  1. Израчунај:

300+100=  ______                   117+9=  _______           430 – 4=  _______

250+6=  ______   800 – 500=  ______       712 – 5=  ______

2. Реши вредност израза:

(815 – 6)+9=  ______________________________

(439+3) – 7=  ______________________________

3. Упореди:

218+6  __  222 – 8                   151 – 7  __  138+6                    500 – 8  __  621+3

4. Напиши назив правила које уочаваш на примеру:

a) 150+4=154

4+150=154

b) 100+6+9=(100+6)+9

=100+(6+9)

=(100+9)+6

Dodatak

1. Од најмањег четвороцифреног броја одузми збир бројева 200 и 700.

2. Разлици најмањег парног броја 6. стотине и највећег непарног броја 1. стотине додај број 8.

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: