Pismeno sabiranje i oduzimanje (kontrolni zdatak)

  1. Prikaži (sa potpisivanjem) kako si izvršio pismeno računanje:

a) 259+492=                                        712 – 509=

  1. Izračunaj i napiši kako se zovu elementi određene računske radnje:

1000 – 300=_______                                      450+120=_______

  1. Reši vrednost izraza:

a)      1000 – (132+486)= _______________________________________(382)

b)      (163+507) – 300+80= ____________________________________ (450)

  1. Postavi izraz i izračunaj:

a) Od najvećeg neparnog broja 7. stotine oduzmi zbir najvećeg i najmanjeg broja 2. stotine. (398)

b) Zbir brojeva 396 i 109 umanji za najmanji paran broj 3. stotine. (303)

  1. Nađi vrednost jednačina:

a) 811 – X=638                                   b) 1000 – (X – 315)=600     (715)

  1. Dva automobila idu jedan drugom u susret. Jedan je prešao 332km, a drugi za 59km manje. Koliko je rastojanje između njih, ako je put dugačak 700km?    (95)

Postavka 

Crtež

Pismeni odgovor

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: