Geometrija

Konstrukcija i obim pravougaonika, kvadrata i trougla. Crtanje kruga

NAPOMENE:

a)      Za konstrukciju koristi lenjir i šestar.

b)      Obavezno napiši postavku zadatka.

c)      Ne zaboravi da navedeš jedinice mere.

1. Nacrtaj pravougaonik, čije su stranice 4cm i 6cm. Izračunaj njegov obim.

2. Nacrtaj kvadrat stranice 3cm i izračunaj njegov obim.

3. Nacrtaj jednakokraki trougao, čije su stranice 3cm i 4cm5mm. Nacrtaj njegov obim.

4. Marama, oblika nejednakostraničnog trougla, čije su stranice 3cm, 4cm i 5cm, treba da se opšije trakom. Koliko je trake potrebno da se opšije cela marama dva puta?

5. Izračunaj stranicu jednakostraničnog trougla, ako mu je obim 240mm.

6. Nacrtaj krug poluprečnika 3cm, a zatim pravu p koja dodiruje kružnicu.

Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: