Brojevi do 20 (1)

Упиши бројеве који недостају:
____ , ____ , ____ , 12 , 14 , 16
9 , 11 , 13 , ____ , ____ , ____ ,
____ , ____ , ____ , 16 , 18 , 20
7 , 9 , 11 , ____ , ____ , ____ ,
____ , ____ , ____ , 15 , 17 , 19
____ , ____ , ____ , 13 , 15 , 17
____ , ____ , ____ , 8 , 10 , 12
____ , ____ , ____ , 17 , 19 , 21
____ , ____ , ____ , 12 , 14 , 16
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: