Сабирање и одузимање до 20 (1)

  1. Израчунај:

16 +   3 = ___                      9 – 5 =___                               10 + 0 + 10 = _____________

4 + 12 =___                     18 – 6 =___                                4 + 15 – 7 =_______________

10 +  6 =___                      20 – 7 =___                              11 +  3 – 2 =________________

5 +  4 =___                        6 – 2 =___                              19 – 6 – 0 =________________

12 +  8 =___                      10 – 6 =___                               16 + ___ = 20

2 +  6 =___                      14 – 4 =___                               11 + ___ = 14

12 +  7 =___                      20 – 3 =___                               ___  +  7 = 19

3 +  6 =___                      19 – 4 =___                                17 –   ___ =16

14 +  6 =___                      16 – 5 =___                               19 –  ___ = 12

10 + 10 =___                      7 – 5 =___                                ___   – 5  = 13

  1. Невен је имао 15 аутића. Тата му је купио још 4 аутића. Другу је поклонио 2 аутића. Колико је Невену остало аутића­?

Рачунање : ____________________________________________________

Одговор: ______________________________________________________

  1. Који је број за 6 мањи од 17?

Рачунање: _____________________________________________________

Одговор: ______________________________________________________

  1. Колико Вера има година, ако ће за 3 године имати 18 година?

Рачунање:  ______________________________________________________

Одговор:  _______________________________________________________

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: