Сабирање и одузимање до 10 (2)

Прва група

 1. Сабери бројеве 6 i 3.
 2. Израчунај разлику бројева 9 i 4.
 3. Први сабирак je 2, други сабирак je 0. Израчунај збир.
 4. Умањеник je 8, умањилац je 4. Израчунај разлику.
 5. Први сабрирак je 4, а збир 10. Колики је други сабирак?
 6. Умањеник je 1, разлика je 0. Колики је умањилац?
 7. Други сабирак je 2, збир je 7. Колики је први сабирак?
 8. Умањилац je 5, разлика je 5. Колики је умањеник?

 

Друга група

 1. Сабери 5 i 4.
 2. Израчунај разлику бројева 7 i 2.
 3. Први сабирак je 6, други сабирак je 0. Израчунај збир.
 4. Умањеник je 8, умањилац je 5. Израчунај разлику.
 5. Први сабирак je 6, збир je 10. Колики је други сабирак?
 6. Умањеник je 3, разлика je 0. Колики je умањилац?
 7. Други сабирак je 1, збир je 9. Kолики je први сабирак?
 8. Умањилац je 2, разлика je 2. Колики je умањеник?
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: