Бројеви до 20 (4)

  1. Напиши број који има:

1Д 5J = ____                  2Д 0J = ____

1Д 0J = ____                  1Д 9J = ____

1Д 7J = ____                  1Д 1J = ____

  1. Растави бројеве на јединице и десетице:

12 = ___Д  ___J             14 = ___Д  ___J

16 = ___Д  ___J             10 = ___Д  ___J

13 = ___Д  ___J             20 = ___Д  ___J

  1. Напиши бројеве мање од 20 и веће од 11.

__________________________________________________

  1. Напиши једноцифрене бројеве веће од 3.

__________________________________________________

  1. Напиши бројеве између 9 и 14.

__________________________________________________

  1. Бројеве 17, 6, 4, 20, 15, 13 поређеј по величини од највећег до најмањег.

___________________________________________________

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: