Јединице мере за дужину

  1. Измери дужину свеске и књиге из математике и запиши.

Књига: _____________________

Свеска: _____________________

  1. Нацртај дуж АB=7cm. На истој дужи стави тачку М, тако да добијеш дужи: AM=3cm и MB=4cm.
  1. Нацртај:

а) квадрат, чија је страница 3cm;

б) правоугаоник, чије су странице 2cm и 5cm.

  1. Колико је:

а) 2m=_____dm,         7dm=_____cm,           8cm=_____mm,

30dm=_____m,           60cm=_____dm,         100mm=_____cm,

б) 1dm5cm=_____cm,        2m3dm=_____dm,         6cm7mm=_____mm,

1m18dm=_____dm,      5cm12mm=_____mm,         4dm17cm=_____cm.

  1. Израчунај:

1dm+16cm=_____cm,            4cm+15mm=_____mm,          2m+19dm=_____dm,

2dm – 8cm=_____cm,       7m – 52dm=_____dm,       3cm – 14mm=_____mm.

  1. Дуж АB=5cm. Дуж CD је за 3cm већа од дужи AB. Дуж OP је за 6cm мања него дужи AB и CD заједно. Постави задатак, израчунај дужину дужи, а затим их нацртај.
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: