Толико пута већи/мањи број и за толико већи/мањи број

1. Одреди број који је:

6 пута већи од 6 ___________                  за 6 већи од 6 ____________

6 пута мањи од 6 ____________    за 6 мањи од 6 ____________

2. Запиши и израчунај:

9 увећај 6 пута _____________      9 увећај за 6 _____________

48 умањи 8 пута ____________     48 умањи за 8 _____________

Колико је пута 6 мање од 60? ____________________

Колико је пута 7 мање од 63? ____________________

3. Сваки од бројева 60, 70, 80, 90 и 100 умањи за 5 и умањи 5 пута.

II

4. Марко је уштедео 54 динара. Стефан је уштедео 9 пута мање. Колико је динара уштедео Стефан?

     Решење: ________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

5. Корпа са јабукама је тешка 27 килограма, а корпа са грожђем је 3 пута лакша. Колико је тешка корпа са грожђем?

Решење: ________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

II/a

6. Марија има 40 година, а њен син 4 пута мање. Колико година има син?

     Решење: ________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

7. Лубеница је тешка 8 килограма, а диња је 2 пута лакша. Колико теже заједно?

Решење: _______________________________________________

     Одговор: _______________________________________________

8. Лоптом се играло 30 дечака и 3 пута мање девојчица. Колико се укупно деце играло  у дворишту?

Решење: ________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

9. Сара је прочитала 36 страница своје књиге, а Душица 4 пута мање од Саре. Колико су страница обе прочитале?

Решење: ________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

10. Јоца је уштедео 9 динара, а Милица 5 пута више. Колико су заједно уштедели новца?

Решење: ________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

11. У једној корпи има 36 јабука, а у другој корпи 4 пута мање. Колико јабука има у обе корпе?

Решење: ________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

III

12. Напиши израз и израчунај:

     Број 32 подели са 4. __________________________

Одреди број који је 7 пута мањи од 56. _______________________

Одреди половину броја 40. _____________________

Одреди четвртину броја 24. _____________________

Одреди петину броја 30. ________________________

Производ бројева 8 и 9 подели са 4. _______________________

Количник бројева 63 и 7 помножи са 10. _____________________

Сабери седмину и половину броја 70. _______________________

13. Реши вредност израза:

a) (82 – 74)x8 = ________________________

(56 + 34):10 = ________________________

(50 – 23):3 = ________________________

(90 – 45):9 = ________________________

б) 5×10 – 26 = _________________________

80:10 + 49 = ____________________________

(58 – 48)x9 = _____________________________

в) (80 – 79)x36 – 24 = ______________________________

12:(31 – 19) = __________________________

72:(34 + 36) = ____________________________

(85:85)x54 = ____________________________

14. Попуни таблицу:

a

6

b

3

axb

18

8

12

32

27

32

80

a:b

2

2

3

2

3

8

5

IV

15. У продавницу је довезено 8 џакова краставаца по 10 колограма у сваком. До подне је продато 54 килограма. Колико је килограма краставаца остало непродато?

     Решење: ________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

16. Купљено је 54 столице. Девет столица је остављено у резерву, а остале су разврстане по 5 у реду. Колико је редова столица постављено?

Решење: ________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

17. Отац има 50 година. Мајка има за 5 година мање, а син 5 пута мање година од оца. Колико година има мајка, а колико син?

Решење: ________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

18. Првог дана Воја је уштедео 15 динара. Другог дана је уштедео 2 пута више него првог дана, а трећег дана 10 пута мање него другог дана. Колико је Воја уштедео:

~ другог дана  ______________________________

~ трећег дана  ______________________________

~ укупно  __________________________________

19. У једној продавници на полицама стане 84 килограма хлеба, у другој продавници 8 пута мање, а у трећој продавници за 8 килограма мање него у првој продавници. Колико килограма хлеба може да стане у:

~ другој продавници  _____________________________

~ трећој продавници  _____________________________

~ све три продавнице  ____________________________________?

20. Перица је уштедео 54 динара, а Марија 6 пута мање. Колико је уштедела Марија, а колико Вида, ако је Вида уштедела за 6 динара мање од Перице?

Решење: ________________________________________________

________________________________________________________

Одговор: _______________________________________________.

21. Урош је сакупио 81 килограм старе хартије, Никола 9 пута мање од Уроша, а Дејан за 9 више од Николе. Колико су килограма хартије сакупила сва тројица?

Решење: ________________________________________________

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

22. У једном јату има 42 голуба, у другом јату 7 пута мање, а у трећем јату за 7 мање од броја у првом јату. Колико укупно има голубова?

Решење: ________________________________________________

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

23. Свеска кошта 18 динара, резач 6 пута мање, а књига за 15 динара више од свеске. Колико заједно коштају свеска , резач и књига?

Решење: ________________________________________________

     ________________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

24. Вера је уштедела 64 динара, Милан 8 пута мање, а Душан за 8 динара мање од Вере. Колико су заједно уштедели?

Решење: ________________________________________________

     ________________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

25. Васа има 17 кликера, Панта 3 пута више, а Мила за 6 кликера мање од Панте. Колико укупно имају кликера?

Решење: ________________________________________________

     ________________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

V

26. Аца је имао 24 бомбоне. Појео је 9 бомбона. Сада Филип има 3 пута мање бомбона од Аце. Колико бомбона има Филип?

     Решење: ________________________________________________

     ________________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

27. Зорина мама је имала за 6 година мање од свог супруга. Ако је Зора имала 6 година и при том била 6 пута млађа од тате, колико је година мами, а колико тати?

Решење: ________________________________________________

     ________________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

28. Марко је са својих 7 стабала набрао 91 килограм трешања, а Алекса је са 3 стабла набрао 45 килограма. Чија су стабла боље родила?

Решење: ________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

29. За 5 оловака и 5 гумица рачун износи 45 динара. Гумица кошта 3 динара. Колико кошта оловка?

Решење: ________________________________________________

     ________________________________________________________

     Одговор: ________________________________________________

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: