Задаци са изразима

1. Израчунај:

7×8= ___                 6×9= ___             2×8= ___

3×7= ___                  7×5= ___             5×9= ___

10×6= ___                8×4= ___             9×7= ___

2. Који је број:

за 5 већи од 6 _____________

5 пута већи од 6 _____________

за 7 већи од 2 _____________

7 пута већи од 2 _____________

3. Реши вредност израза:

a)   56+9×3= ________________

б) 100 – 8×6= __________________

в) 4×3+67= ________________

г) 9×10 – 43= __________________

д) 7×4+9×3= _________________

4. Постави израз и нађи његову вредност:

a) Од најмањег троцифреног броја одузми производ бројева 6 и 7.

б) Производ бројева 8 и 7 увећај за разлику бројева 71 и 34.

5. Маја је имала 100 динара. Купила је 3 свеске од по 10 динара. Колико је Маји остало новца?

6. Петар је купио 6 оловки од по 7 динара и 2 резача од по 9 динара. Колико је Петар потрошио новца?

Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: