Školsko takmičenje 2014.

1. Nacrtaj jedan pravougaonik. Nacrtaj dve prave koje dele taj pravougaonik na dva trougla i dva petougla.

2. Koliko trouglova ima na slici?

3. U dve kutije je podeljeno 452 klikera tako da ih u svakoj bude isti broj. Petaj je uzeo 240 klikera tako da je iz jedne kutije uzeo dva puta više nego iz druge. Koliko je klikera ostalo u jednoj, a koliko u drugoj kutiji?

4. Izračunaj: 12345 – (13456 – 504:9 – 9876).

5. Imamo na raspolaganju samo novčiće od 5 i novćiće od 2 dinara. Koliko je najmanje, a koliko najviše novčića treba da uzmemo da bismo isplatili iznos od 101 dinara?

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: