Površina pravougaonika i kvadrata 2

  1. Imao je Pera 6 sinova. Najstariji sin je od najmljađeg sina bio tri puta stariji, dok je razlika među ostalom braćom po 4 godine. Koliko svaki od sinova ima godina?
  2. Napiši broj koji se sastoji os 11 hiljada, 11 stotina i 11 jedinica.
  3. Podeli 250 dinara na dva dela, tako da jedan deo bude 49 puta veći od drugog.
  4. Pitali oca koliko njegova dva sina imaju godina. Otac odgovori:’’Ako zbiru njihovih godina dodaš proizvod istih, dobija se broj 14.’’
  5. Tri dužine pravougaonika jednake su sa četiri širine. Izračunaj obim pravougaonika, ako mu je površina 108cm2.

6. Ako se stranica jednog kvadrata produži za 2cm, dobija se novi kvadrat,                čija je površina veća za 48cm2 od prvog. Izračunaj obim prvog kvadrata.

Napomene: Zadaci se mogu rešiti pomoću metode duži.)

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: