Metoda pravougonika

Metoda pravougonika

  1. Proizvod dva broja iznosi 2250. Ako se jedan broj umanji za 6, a drugi ostane isti, dobija se 1800. Koji u to brojevi?
  2. Obim pravougaonika je 2m. Kada mu se jedna stranica poveća za 10cm, a druga stranica smanji za 10cm, dobija se kvadrat. Izračunati stranice oba tela.
  3. Stranice pravougaonika se razlikuju za 2cm. Ako obe stranice povećamo za 3cm, onda se površina pravougaonika poveća za 105cm2. Izračunati stranice, obim i površinu prvobitnog pravougaonika.
  4. Ako jednu stranicu kvadrata produžimo za 2cm, a drugu stranicu produžimo za 5cm, onda se dobija pravougaonik, čija je površina veća za 40m2 od površine kvadrata. Kolika je površina pravougaonika?
  5. Ako se jedna stranica kvadrata poveća za 21cm, a druga stranica smanji za 5cm, dobija se pravougaonik, čija je površina za 46m2 manja od površine kvadrata. Kolika je površina kvadrata?
  6. Ako se jedna stranica kvadrata uveća za 8cm, a druga stranica smanji za 6cm, onda se dobija pravougaonik, čija je površina jdnaka površini datog kvadrata. Odredi obim kvadrata i pravougaonika.
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: