Metoda duži

Metoda duži

  1. Zbir tri broja je 484. Prvi je dva puta manji od drugog, a sedam puta veći od trećeg. Odredi te brojeve.
  2. Za 4 olovke i 6 gumica plaćeni je 78 dinara. Olovka je za dva dinara skuplja od gumice. Kolika je cena olovke, a kolika cena gumice?
  3. Razlika dva broja je 4 176, a njihov količnik 37. Koji su to brojevi?
  4. U odeljenju ima 35 učenika. Ako bi se odselilo 5 dečaka, tada bi u odeljenju bilo dva puta više devojčica nego dečaka. Koliko je u tom odeljenju bilo dečaka, a koliko devojčica na početku?
  5. Zbir dva broja je 52. Ako se prvi zameni 11 puta većim brojem, zbir je 152. Odredi ove brojeve.
  6. Ako Kata kupi 5 sveski, ostane joj 7 dinara, a ako kupi 6 sveski, nedostaje joj 1 dinar. Koliko Kata ima novca?
  7. Ako Uroš kupi 4 sveske, ostaje mu 9 dinara, a za 5 sveski nedostaje mu 9 dinara. Koliko Uroš ima dinara?
  8. Olovka košta 8 dinara. Šestar košta onoliko koliko pola sveske i olovke, a sveska onoliko koliko šestar i olovka zajedno. Koliko košta sveska, a koliko šestar?
  9. Jedna duž je veća od druge duži za 2cm. Ako se jedna duž uveća 4 puta, a druga duž uveća za 20cm, onda te dve duži postaju podudarne. Izračunaj njihove dužine. Kolike su dužine ovih duži?
  10. Dve duži se razlikuju za 2cm. Ako jednu duž uvećamo 3 puta, a drugu duž uvećamo za 10cm, dobijaju se jednake duži.
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: