Logički zadaci

Logički zadaci

 1. Kada je putnik prešao polovinu puta i još 8km, ostalo mu je da predje još jednu trećinu puta. Kolika je dužina puta?
 2. Kada su ratari izorali 12 ari jedne njive, do polovine mu je ostalo još 3/8 njive. Koliko ari je imala njiva?
 3. Koji je broj za 60 veći od svoje trećine?
 4. Unuk je star onoliko meseci, koliko njegova baka ima godina. Zajedno imaju 65 godina. Koliko godina ima unuk, a koliko baka?
 5. Dejan i Nikola imaju isti broj klikera. Ako Dejan da Nikoli 10 klikera, onda on tada ima 4 puta više klikera od Nikole. Koliko svako od njih ima klikera?
 6. Puž se penje uz drvo visoko 15m. Danju se popne 3m, a noću se spusti 2m. Koliko je pužu potrebno dana da se popne do vrha?
 7. Otac ima 4 puta više godina nego sin i ćerka zajedno. Kroz 24 godine će imati isto koliko njih dvoje zajedno. Koliko otac sada ima godina?
 8. Teodora je dala polovinu svojih salveta Sofiji. Zatim je Sofija dala trećinu salveta Teodori, koje je imala u tom trenutku. Ako su na kraju obe imale po 80 salveta, koliko je svaka od njih imala salveta na početku?
 9. Otac, majka, sin i kći imaju ukupno 73 godine. Otac je stariji od majke 3 godine, a sestra od brata 2 godine. Ukupan zbir godina svih članova porodice pre 4 godine bio je 58. Koliko godina sada ima svaki član porodice?
 10. Dva voza istovremeno kreću jedan u susret drugom iz dva grada, čija je udaljenost 462km. Jedan voz se kreće brzinom od 34km/čas, a drugi voz se kreće 43km/čas. Koliko vremena je potrebno da bi se susreli? Odrediti mesto susreta.
 11. Novčanicu od 100 dinara treba razmeniti na novčanice od po 2 i 5 dinara. Ako bi ukupno bilo 35 novčanica, koliko bi bilo jednih, a koliko drugih novčanica?
 12. Jovana je planirala da u narednih nekoliko dana dnevno rešava po 15 zadataka. Ipak, ona je svakoga dana za 3 zadatka više uradila, pa je poslednja tri dana imala da radi samo po 4 zadatka. Koliko je zadatak Jovana trebalo da uradi?
 13. Trgovac pomeša izvesnu količinu belog pasulja po ceni od 1 000 dinara i 100kg pasulja po ceni od 600 dinara. Koliko je bilo pasulja od 1 000 dinara, ako je kilogram mešavine prodavano po ceni od 750 dinara?
 14. U jednoj korpi ima dva puta više jabuka nego u drugoj. Ako iz svake korpe uzmemo po 20 jabuka, onda će u prvoj korpi biti tri puta više jabuka nego u drugoj. Koliko je jabuka bilo u svakoj korpi?
 15. Ako Đorđe pokloni Marku 10 klikera, onda će obojica imati isti broj klikera. Ako Marko pokloni Đorđu 20 dinara, onda će Đorđe
 16. Po dvorištu šetaju kokoške i prasići, pri čemu ima 130 nogu i 80 glava. Koliko ima kokoški, a koliko glava?
 17. Učiteljica je svakom učeniku dala po 2 jabuke, pri čemu je u korpi ostalo još 19 jabuka. Koliko ima učenika, a koliko jabuka, ako je ukupan njihov zbir 100?
 18. Grupa od 58 putnika treba da se preveze preko reke pomoću 9 čamaca, od kojih nekoliko imaju 6 sedišta, a nekoliko 8 sedišta. Koliko ima jednih, a koliko drugih, ako se zna da su sva sedišta bila popunjena?
 19. Na jednom takmičenju 10 fudbalskih klubova je trebalo da odigra utakmica svaki sa svakim po 4 puta. Izračunati ukupan broj utakmica na ovom takmičenju.
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: