Školsko takmičenje 2014.

1. Pri sabiranju brojeva učenik je napravio dve greške. Jednu cifru jedinica 2 je zamenio sa 9, a jednu cifru desetica 4 je zamenio sa 7. Tako je dobio zbir 800. Odredi pravi zbir.

2. Sofija je od palidrvaca napravila niz od 9 kućica. Na slici je prikazan početak tog niza. Koliko joj je palidrvaca bilo potrebno za ceo niz?

3. Zbir cifara broja 372 je 3 + 7 +2 = 12. Napiši sve neparne trocifrene brojeve čiji je zbir cifara jednak 4.

4. a) Datu sliku precrtaj na svoj papir. Obeleži zatim na njoj prave a, b, c i d tako da važi:

  • prave a i b su paralelne, a tačka T pripada pravoj b;
  • prava d je normalna na pravu a.

b) U kakvom su odnosu prave b i d?

5. Napiši rimskim ciframa brojeve od 95 do 105.

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: