Površina kvadra i kocke

1. Izračunaj površinu kocke, čija je ivica 12cm.

2. Površina kocke iznosi 216cm2. Izračunaj dužinu njene ivice.

3. Zbir ivica kocke iznosi 84cm. Izračunaj površinu kocke.

4. Izračunaj površinu kocke ako je površina njene osnove 100cm2.

5. Treba ofarbati kutiju oblika kocke sa svih strana, čija je ivica 8cm. Koliko je grama farbe potrebno da se upotrebi ako se na 3m2 utroši 12g farbe?

6. Treba ofarbati kutiju bez poklopca oblika kocke, čija je ivica 20cm. Ako se na 1dm2 utroši 5g farbe, koliko je potrebno pripremiti farbe?

7. Izračunaj površinu kvadra, čije su dimenzije 10cm, 20cm i 30cm.

8. Treba ofarbati kutiju bez poklopca oblika kvadra, čije su dimenzije 20cm, 40cm i 70cm. Ako se na 5dm2 utroši 10g farbe, koliko je potrebno pripremiti farbe?

9. Osnova kvadra je kvadrat, dužine stranice 5cm. Izračunaj površinu kvadra ako se zna da mu je visina 7cm.

10. Od limene ploče površine 1dm2 treba izrezati mrežu kocke, ivice 4cm. Da li je to moguće?

11. Od kartona površine 195cm2 izrezana je mreža kocke, te je otpadak bio površine 45cm2. Izračunaj ivicu te kocke.

 

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: