Drugi pismeni zadatak

I група

1. Реши изразе:

а) 259 000 – 14 853 + 9 009 =

б) Од највећег непарног броја 27. хиљаде 5. стотине   одузми збир највећег и најмањег броја 9. хиљаде.

2. а) Ако је а + б = 21000, израчунај:

а + (b + 9 000)=

(a – 5 600) + b =

(a + 2 800) + (b – 2 800)=

б) Ако је а – б = 50 000, израчунај:

a – (b + 16 000) =

(a – 8 900) – b =

(a + 2 450) – (b + 2 450) =

3. Нађи решење једначине:

а) X+32 456=180 651, 100 000 – X=63 009

б) Маја је имала уштеђевину, па је купила чизме од 14 893 динара. Од продаје сувенира је зарадила још 9 048 динара, па је сада укупно имала 46 000 динара. Колико је Маја имала новца на почетку?

4. Дужина плаца облика квадрата износи 20m. На плацу се налази кућа дужине 17m и 9m. Израчунај површину дворишта.

5. Двојица бициклиста из два града, чије је растојање 2 847km, су пошли један другом у сусрет. Када је први прешао 856km, други је прешао за 392km више. Колико је сада растојање између њих?

II група

1. Реши изразе:

а) 809 000 – 37 116 + 5 001 =

б) Од најмањег парног броја 65. хиљаде 4. стотине одузми збир највећег и најмањег броја 6. хиљаде.

2. а) Ако је а + б = 45000, израчунај:

а + (b – 14 890)=

(a + 4 900) + b =

(a – 5 100) + (b + 5 100)=

б) Ако је а – б = 30 000, израчунај:

a – (b – 7 100) =

(a + 4 320) – b =

(a – 6 390) – (b – 6 390) =

3. Нађи решење једначине:

а) 45 863 + X=100 000, X – 18 208 = 13 026

б) Пера је имао уштеђено 26 000 динара, па је решио да купи капут. Примио је дневницу од 5 200 динара, па је сада укупно имао 19 000 динара. Колико је Пера платио капут?

4. Купатило, чије су димензије 5m и 3m, треба покрити плочицама дужине 10cm. Kолико је плочица потребно купити за купатило?

5. Два друга желе заједно да купе кошаркашку лопту, која кошта 7 200 динара. Један друг је уштедео 3 840 динара, а други друг за 947 динара више. Да ли они имају довољно новца за куповину лопте?

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: