Припрема за 2. писмени задатак

Sabiranje i oduzimanje u skupu N

1. Izračunaj:

134 502 – 97 196 =                                    14 712 + 52 946 =

80 635 – 17 209 =                                      956 115 + 72 143 =

1 274 601 – 987 345 =                               719 549 + 472 100 =

547 983 – 282 513 =                                  46 853 + 1 243 764 =

302 714 – 195 936 =                                  802 145 + 13 727 =

2. Reši vrednost izraza:

a)     Od zbira brojeva 45 789 i 23 980 oduzmi broj 3 286.

b)    Od broja 6 543 000 oduzmi zbir brojeva 947 128 i 77 453.

c)     Razlici brojeva 1 000 000 i 457 108 dodaj broj 96 123.

d)    Od broja 1 408 000 oduzmi razliku brojeva 947 802 i 15 904.

Površina pravougaonika i kvadrata

 1. Izračunaj površinu kvadrata ako mu je stranica 15cm.
 2. Izračunaj površinu pravougaonika ako su mu stranice 5cm i 19cm.
 3. Dužina jedne stranice pravougaonika iznosi 14cm, a dužina druge stranice je 7 puta veća. Izračunaj obim i površinu pravougaonika.
 4. Dužina jedne stranice pravougaonika je 289cm, a dužina druge stranice je za 92cm kraća. Izračunaj obim i površinu pravougaonika.
 5. Obim kvadrata iznosi 64cm. Izračunaj njegovu površinu.
 6. Obim pravougaonika iznosi 100cm, a duža stranica je 30cm. Izračunaj dužinu kraće stranice.
 7. Obim pravougaonika iznosi 92cm, a kraća stranica je 20cm. Izračunaj površinu tog pravougaonika.
 8. Površina kvadrata iznosi 49cm2. Izračunaj njegov obim.
 9. Površina pravougaonika iznosi 56cm2 i jedna stranica je 8cm. Izračunaj obim pravougaonika.
 10. Pravougaonik i kvadrat imaju jednake obime (96cm). Izračunati obime kvadrata i pravougaonika, ako se zna da je duža stranica pravougaonika za 15cm duža od stranice kvadrata.
 11. Pravougaonik i kvadrat imaju jednake obime (80cm). Izračunati obime kvadrata i pravougaonika, ako se zna da je kraća stranica pravougaonika za 7cm kraća od stranice kvadrata.
 12. Nacrtaj kvadrat, čija je stranica 4cm.
 13. Nacrtaj pravougaonik, čije su stranice 3cm i 8cm.
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: