Sistemski rešiti probleme u prosveti

Najavljeni štrajk od strane Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije ukazuje na sve lošiji materijalni položaj prosvetnih radnika, ali i na činjenicu da prosvetni radnici do sada nisu pokazali novi model ostvarivanja svojih prava, osim putem štrajka. Štrajk, koji podrazumeva skraćenje časova ili totalnu obustavu nastave, prouzrokovao bi još veći nered u školstvu. Naime, učenici već pokazuju averziju prema školi zbog aktuelnog programa male mature, a štrajk nastavnika bi ih još više otuđio od škole kao vaspitno-obrazovne ustanove.
Zbog aktuelnih problema, o kojima govori Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, smatramo da bi formiranje Agencije za ekonomsku saradnju i razvoj rešilo tri bitna zadatka: poboljšanje socio-materijalnih uslova, kvalitativnu izmenu radne okoline i usmeravanje na celoživotno učenje i obrazovanje. Društvu su potrebni visokokvalitetni nastavnici, uvek spremni na učenje i sposobni da se suočavaju sa dinamičkom složenošću socijalnih promena. Naša društvena zajednica mora biti svesna da od ove profesije umnogome zavisi napredak svakog društva. Zbog toga se nameće tema ‘’ Kako privući, razvijati i zadržati uspešne nastavnike“.
Mišljenja smo da se tekući problemi (neadekvatna raspodela prihoda, nizak lični dohodak, briga o talentovanoj deci) mogu rešiti uvođenjem decentralizacije menadžmenta sistema obrazovanja, po kojoj se, između ostalog, obezbedjuje prisustvo donatora, motiviše saradnja pojedinca i zajednice, podržavaju inovacije, te poboljšava kvalitet sistema donošenja odluka.
Ukoliko bi se školama omogućila autonomija, Tim za ekonomski razvoj u školi bi samostalno odlučivao kako da se koriste raspoloživa sredstva, te pronalazio donatore i druge oblike finansiranja škole, a u skladu sa zakonskim aktima. Ovaj Tim bi se bavio i saradnjom sa lokalnom zajednicom, te permanentnim uvođenjem inovacija u nastavu i školski menadžment.
Ramona Ručnov

5. decembar 2013.

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: